Sacharidové vlny

                Sacharidové vlny jsou mezi odbornou i laickou veřejností v oblasti cyklování výživy jedním z nejdiskutovanějších témat. Jedná se o plánované střídání období, během kterých vynecháváte a pak naopak intenzivně jíte sacharidy. …

Inkluze

Je tedy povinností každé základní školy přijmout žáka se speciálními potřebami a zajistit mu maximální možnou podporu ve vzdělání. Nejde říct, že by se žáci dělili na chytré a ty …