Spotřebitelské úvěry v podobě, v jaké je známe

Výhodou spotřebitelských úvěrů jsou finance, které má klient k dispozici ihned, aniž by musel dlouhodobě spořit a čekat, než si bude moci výrobek dovolit zakoupit. Zboží pak pořídí pouze s úvodní akontací, nebo i bez ní, a zbytek částky bude splácet v pravidelných splátkách. Mezi klienty bank i nebankovních společností jsou však lidé různí, ti zodpovědní si dobře uvědomují, že je třeba každý dluh splatit, a že nákupem na splátky prodělají, pak jsou ale i tací, kteří vůbec splácení dluhu neřeší a odkládají tuto nepříjemnou záležitost ad acta. Radovat se z něčeho, na co nemám, je zkrátka ošemetná záležitost, a namísto skromnosti lidé často utrácí i za věci, které až tak nutně nepotřebují.
domek na trávě
Dostáváme se k nevýhodám spotřebitelských úvěrů a těmi jsou především výše přeplatků. Každý úvěr, i ten spotřebitelský, je založen na výdělku společnosti, která ho poskytuje, a ten jí zajišťuje úrok. Zákazník by si měl předem uvědomit, že přeplatí minimálně deset procent.
Další nevýhodou je prokázání pravidelného měsíčního příjmu a také jeho výše. Tím se klient zavazuje předložit bance různá potvrzení a osobní doklady a v některých případech je vyžadován i ručitel. Vyřízení spotřebitelského úvěru také může trvat poměrně dlouhou dobu, zvlášť u vyšších částek a v případech, kdy je nutné i zajištění úvěru nemovitostí.
orchidej v kuchyni

Co budete k úvěru potřebovat?

·         Zejména potvrzení zaměstnavatele o výši pravidelného příjmu za uplynulé tři měsíce. Musí Vám také potvrdit, že v současné době s vámi neprobíhá jednání o konci pracovního poměru a rovněž nesmíte být ve zkušební lhůtě.
·         Výplatní listinu potvrzenou razítkem a podpisem zaměstnavatele za poslední 3 měsíce.
·         Pakliže je to nutné, daňové přiznání z příjmu fyzických osob.
·         Případně doklad o přiznání důchodu.
·         Někdy banka vyžaduje prokázat příjem na bankovním účtu za období posledních 3 měsíců, tedy musí být z výpisu účtu zřejmé, odkud pochází částka příjmu, např. zda jde o nájemné, nebo důchod apod.