Včasná elektro revize je důslednou prevencí proti úrazu a požáru

Možná si vybavíte Járu Cimrmana v souvislosti s počátky zavádění elektrického proudu do domácností na počátku dvacátého století. Tehdy se lidé začínali seznamovat s jeho vlastnostmi i úskalími, která mnohdy končila i vážnými úrazy nebo požáry. Co elektřina dovede, vymkne-li se z rukou, jistě není nutné popisovat, stačí se porozhlédnout po statistikách Integrovaného záchranného sboru a zjistíte, že i dnes, po tolika letech od rozsvícení první žárovky, jsou stále případy, které nás nutí alespoň k zamyšlení. K zamyšlení nad tím, jak zabezpečit sebe a svou rodinu, aby k něčemu podobnému nedocházelo.

nářadí elektrikáře

S elektřinou je to velmi podobné, jako s naším tělem. Pokud se o něj nestaráme, nemůžeme očekávat, že nám bude sloužit podle našich požadavků. V takovém případě je vždy nejlepší cestou preventivní opatření, takže je mnohem efektivnější a výhodnější odložit alkohol, cigarety a uzený bůček a nahradit je zdravější alternativou, abychom nemuseli tak často navštěvovat lékařské ordinace. U elektřiny to znamená povolat včas a s jistou pravidelností elektro revize https://www.elektrokuchar.cz/elektrorevize.html stávajícího vedení či spotřebičů. Co takový postup dokáže odhalit?

elektrikář při práci

Povolené kontaktní šrouby – velmi nebezpečná věc zejména u starých hliníkových rozvodů. Povolený šroub u konce vodiče v zásuvce, vypínači či rozvodné krabici může vyústit v elektrický zkrat a oblouk, který podobně, jako u elektrické svářečky může zapálit blízké hořlavé materiály, např. textil nebo papír.

Závady na izolaci – poškozené izolace kabelů ve zdi i mimo omítku mohou být příčinou zkratu vedení, ale také mohou přímo zasáhnout obyvatele domu v důsledku nebezpečného úrazu. Revizní elektrikář by měl takováto místa odhalit a upozornit na ně, případně sjednat nápravu.

Uzemnění – závady na uzemnění vodičů mohou být fatální zejména v koupelně, v prádelně, v kuchyni a v dalších prostorách, kde dochází ke kontaktu s vodou a zvýšenou vlhkostí.

Prodlužovací šňůry – k požáru v bytě postačí i docela obyčejná prodlužovačka, necháte-li jí skřípnutou pod balkonovými dveřmi, a v blízkosti záclon a závěsů. Plamen ze vzniklého elektrického oblouku může váš byt proměnit ve žhavý kotel během několika minut.