Inkluze

Je tedy povinností každé základní školy přijmout žáka se speciálními potřebami a zajistit mu maximální možnou podporu ve vzdělání. Nejde říct, že by se žáci dělili na chytré a ty …